Hattem Trophy

              

 

  • Please follow us for updates on www.Twitter.com (Hattem Trophy) 
  • Update 5-6 2018. Team pictures are ready, but due to new European legislation we are not allowed to share them on this platform. Please drop an e-mail to edward@raakverhaal.nl if you want us to send you a copy of your team.
  • Vanwege de AVG mogen foto's niet meer via dit platform worden gedeeld. Stuur een een e-mail naar edward@raakverhaal.nl als je de foto's van jouw team wilt ontvangen.

 

Beste gasten,

Voetbal is voor iedereen. Dat is een belangrijk onderdeel van onze verenigingsvisie. Exact honderd jaar kunnen alle Hattemers bij ons komen voetballen. Onze velden liggen op het prachtige groene sportpark Het Achterveen, waar de leden elke dag van de week welkom zijn. Het maakt ons niet uit naar welke school je gaat, welk geloof je aanhangt en of je goed kunt voetballen of gewoon voor de gezelligheid komt; bij ons hoort iedereen erbij. 

Vv Hattem heeft tientallen jaren ervaring met de hosting van diverse grote evenementen. We zijn gastheer voor jeugdtoernooien, KNVB- amateur bekerfinales, schoolsportdagen, diverse eredivisieclubs en zelfs een landenteam. Zo scoorde de toen nog onbekende Antonin Panenka in de maand voorafgaand aan de beruchte EK-finale van 1976 voor Tsjecho-Slowakije een penalty op ons hoofdveld.

De Hattem Trophy is een nieuwe tak aan een traditierijke  stamboom.  We zien er naar uit om ook dit jaar van dit internationale voetbaltoernooi een onvergetelijke belevenis voor de deelnemers te maken. Sportief, gezond en met een programma dat meer dan voetbal biedt.

Het Bestuur van vv Hattem nodigt je van harte uit om deel te nemen aan deze tweede editie van de Hattem Trophy!

 

Edward van der Kruijk

Voorzitter Toernooicommissie  

 

 

#EN

Dear guests,

Football is for everybody. This is an essential part of our club’s mission. For exactly a hundred years, all Hattemers have been entitled to play football with us. Our fields are located in the beautifully green sports park ‘Het Achterveen’ where our members are welcome every day of the week. It does not matter what school you go to, what religion you are, whether you are experts or recreational players: to us everybody matters.

VV Hattem has dozens of years of experience in hosting various big events. We have been hosts for youth tournaments, amateur cup finals of the Dutch Football Association KNVB, school sporting days, diverse premier league clubs, and even a national team. We remember the then still unknown Antonin Panenka scoring a goal from a penalty for Czechoslovakia on our main field the month before the notorious European cup final of 1976.

The Hattem Trophy is a new branch on a family tree full of traditions. We look forward to making this international youth football tournament an unforgettable experience for all participants: sportive, healthy and with a programme that offers more than just football.

The Board of VV Hattem cordially invites you all to take part in this second edition of the Hattem Trophy!

 

Edward van der Kruijk

Chairman Tournament Committee

 

#Deutsch

Liebe Gäste,

Jeder kann Fußball spielen.  Das ist ein wichtiges Teil unserer Vereins Vision. Schon seit ungefähr 100 Jahren können alle Einwohner aus Hattem zu uns kommen und Fußball spielen. Unsere Fußballspielplätze liegen auf dem prächtigen grünen Sportpark : Het Achterveen, wo unsere Mitglieder täglich willkommen sein. Dabei interessiert es uns nicht auf welcher Schule du bist, welchen Glauben du hast, ob du gut Fußball spielen kannst oder nur zum Vergnügen kommst; bei uns gehört jeder dazu.

Vv Hattem hat seit vielen Jahren Erfahrung als Hosting/Gastgeber von verschiedenen großen Veranstaltungen. Wir sind Gastgeber für Jugendturnieren, KNVB – Amateur Pokalfinale-Spielen, Schulsporttagen, verschiedenen professionellen Ligen und auch von Länderteams. So schoss der damalige Antonin Panenka im Monat vor dem berüchtigten EK-Finale von 1976 für die Tschechoslowakei einen Strafelfmeter auf unserem Hauptfußballfeld.

Die Hattem Trophy ist ein neuer Zweig unseres traditionsreichen Stammbaums. Wir freuen uns von diesem internationalen Fußballturnier ein unvergessliches Erlebnis für die Teilnehmer zumachen. Sportlich, gesund und mit einem Programm das mehr als Fußball bietet. 

Der Vorstand der Vv Hattem lädt Sie herzlich ein, zur zweiten Ausgabe der Hattem Trophy teil zu nehmen!

 

Edward van der Kruijk

Vorsitzenden Turnierkommission

 

 

Cher invite(e)s,

 

Le football est pour tout le monde. C’est un majeur part de notre vision de l’association.

Pour presque une centaine d’années tous les gens d’Hattem peuvent jouer football chez nous. Nos terrains se trouve au beau stade vert Het Achterveen, ou les affiliés sont bienvenues tous les jours du semaine.

Il nous n’importe pas quelle école vous visitez, quelle religion vous croyez, si vous êtes bien doué ou si vous venez chez nous pour l'ambiance; chacun est bienvenue.

Le vv Hattem a l'expérience pour dizaines d’années avec organiser des grandes événements. Nous sommes hôte pour des tournois jeunes, KNVB finale de la coupes d'amateurs, des journées sportives scolaires,  les matches des clubs de premier division et même une équipe national. En 1976 le,  a ce moment inconnu Antonin Panenka, a marqué une penalty a notre terrain. Un mois avant son but légendaire dans le EK final.

Le Hattem Trophy sera une nouveau branche a notre arbre généalogique. Nous réjouissons de faire ce tournoi de football international une événement inoubliable pour les participants. Sportif, sain en avec une programme qu’offre plus que football.

L’administration de vv Hattem vous invitent affectueusement de participer a cette deuxième Hattem Trophy.

 

Edward van der Kruijk

Directeur de tournoi

 

 

 

Estimados huéspedes,

El fútbol es para todos. Esa es una parte importante de la visión de nuestra asociación. Por casi cien años todos los habitantes de Hattem pueden jugar al fútbol con nosotros. Nuestros campos están ubicados en la hermosa deportiva verde, Het Achterveen, donde los miembros son bienvenidos todos los días de la semana. No importa la escuela a la que vayas, a cual fe/religión perteneces y si sabes jugar al fútbol o simplemente vienes por diversión; para todos tenemos un lugar.

Vv Hattem tiene décadas de experiencia en la organización de varios eventos importantes. Somos los anfitriones de torneos, finales de Copa KNVB-amateur, días de deporte escolar, varios clubes de la liga holandesa (Eredivisie), e incluso una selección. Por lo cual el entonces desconocido Antonin Panenka marcó en el mes anterior a la final infame de la Eurocopa en 1976 por Checoslovaquia un penalti en nuestro terreno de juego principal.

El Hattem Trophy es una nueva rama de un árbol genealógico de una rica tradición. Esperamos poder crear una experiencia memorable para los participantes de este torneo internacional de fútbol. Deportivo, sano y con un programa que ofrece más que solo fútbol.

El Consejo de vv Hattem te invita cordialmente a asistir el segundo edicion del Trofeo Hattem!

 

Edward van der Kruijk

Director del torneo